Featured

تازه ترین ها

روش نصب و اجرای    HDPE

روش نصب و اجرای HDPE

چنانچه ذکر شد نصب واجرای عایقهای پلی اتیلن در حوضچه ها از سهولت بالایی برخوردار است ابعاد قابل توجه این ورقها با استفاده از...

کاربرد ژئوممبران در صنعت معدن

کاربرد ژئوممبران در صنعت معدن

ژئوممبران از سال ۱۹۷۰ به میزان وسیعی در صنعت معدن کاربرد یافته است. این کاربرد مربوط به آب بندی پدهای هیپ لیچینگ، آب بندی...

بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

پایدارسازی خط یکی از موضوع های اساسی در ساخت خطوط و بهره برداری از آن در ماه های ابتدایی راه انداری خط بشمار می...

پوشش دهی حوضچه تصفیه پس آب با ورق ژئوممبران

پوشش دهی حوضچه تصفیه پس آب با ورق ژئوممبران

یکی از عمده ترین آلودگی های محیط زیست مربوط به پساب کارگاه ها و صنایع فلزی، به ویژه پساب های آبکاری مصنوعات فلزی که...

پوشش دهی و عایق نمودن استخرهای خاکی ذخیره آب جهت مصارف کشاورزی توسظ ژئوممبران

پوشش دهی و عایق نمودن استخرهای خاکی ذخیره آب جهت مصارف کشاورزی توسظ ژئوممبران

از استخر ذخیره آب در کشاورزی برای ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف در  فصول پاییز و زمستان و مصرف...

کاربرد ژئوممبران ها استخر ها و حوضچه های پرورش جلبک

مهم ترین نظمی که طبیعت از جلبک ها می برد به نقش تولید کنندگی و فعالیت فتوسنتزی آن ها مربوط می شود.جلبک ها تولید...