بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

پایدارسازی خط یکی از موضوع های اساسی در ساخت خطوط و بهره برداری از آن در ماه های ابتدایی راه انداری خط بشمار می آید. در مناطقی که دارای خاک با ماهیت ریزدانه بوده و آب زیرزمینی در سطح بالایی قرار دارد، به علت وجود فشار آب منفذی، زمان تحکیم طولانی است. افزایش تنش های حاصل از خطوط سنگین راه آهن بر لایه های بستر در طول زمان باعث نشست های موضعی و کلی شده و پایداری خط در زمان مطلوب حاصل نمی شود. این تغییر شکلها به علت ماهیت افزایشی باعث کاهش ایمنی و پایداری خط آهن شده ونتیجتا نگهداری خط در شرایط مطلوب را با چالش مواجه می کنند. طولانی شدن زمان پایدار سازی خط باعث عدم اطمینان از پایداری خط و نتیجتا عدم امکان استفاده از حداکثر ظرفیت خط خواهد شد

 زهکشی مناسب در راه آهن

جایگذاری یک یا چند لایه از ژئوگرید مسلح کننده که توانایی محدود کردن دانه ها و توزیع بار را داشته باشد، در سطح بستر راه و همچنین قبل از اجرای لایه های روسازی، ضروری است. لایه های ژئوگرید موجب کاهشش ضخامت مورد نیاز لایه اساس و همچنین افزایش عمر بهره برداری مفید از سازه راه می شوند. علاوه بر این، ژئوگرید با کاهش تغییرشکل در لایه اساس، وقوع شکاف در اجزای زیراساس و سابگرید را محدود می کند. از طرف دیگر، علاوه بر لزوم تثبیت بستر راهها، زهکشی بدنه راه و هدایت سریع آبهای سطحی و زیرسطحی به خارج از راه نیز، یک عامل حیاتی در جلوگیری از تخریب و اضمحلال تدریجی روسازی راههاست. وجود و جریان آب در بدنه و از آن مهمتر در روسازی راه، یکی از دلایل اصلی تخریب و گسیختگی های موضعی و کلی در راههاست. برای جلوگیری از گسیختگی راه، آب باید به سرعت از طریق سیستم زهکشی به خارج از بدنه راه هدایت شود. برای زهکشی بدنه راهها اعم از راههای آسفالته ، شنی و یا ریلی مصالح زهکش ژئوسنتتیکی می تواند بین خاک شالوده و لایه بالاتر قرار گرفته و عمل زهکشی را به خوبی انجام دهد. این یک گزینه اقتصادی و کارآمد برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم زهکشی در راههاست .ساخت خطوط راه آهن معمولا بدلیل الزامات فنی خاص از پیچیدگیهای بیشتری نسبت به خاکریز راه معمولی برخوردار است. حرکت مداوم و سریع قطار در بازه‌های زمانی کوتاه، بارهای دینامیکی ایجاد می کند که بارگذاری و باربرداری شدید و مکرر به خاک را به همراه دارد. بخصوص زمانیکه راه آهن از مناطق سست و باتلاقی می گذرد نیاز ویژه ای به تثبیت بستر با ژئوگرید و ژئوتکستایل وجود خواهد داشت. وقتی مصالح دانهه ای بالاست یا زیربالاست روی ژئوگرید متراکم می‌شود ذرات سنگ در حفره های مش ژئوگرید فرو رفته و یک قفلل و بست قوی با سطح ژئوگرید ایجاد می کنند. این مکانیزم، مش را قادر میسازد در برابر جابه جایی افقی مقاومت کند. این پدیده، عملکرد بالاست را بهبود بخشیده و میزان نشست تدریجی آن را کاهش می دهد. با قرار دادن لایه های ژئوگرید مسلح کننده در ساختار لایه های بستر، بدنه و روسازی راه آهن، می توان یک صرفه جویی عمده اقتصادی درازمدت را از طریق کاهش چشمگیر هزینه های تعمیر و نگهداری، در کنار بهبود عملکرد هر دو لایه بالاست و زیربالاست حاصل نمود. زهکشی خاکریز راه آهن نیز از کاربردهای مهم زئوسنتتیک‌ها (انواع ژئوتکستایل و ژئوکامپوزیتهای زهکش)، به منظور زهکشی سریع آب از بدنه و روسازی و جلوگیری ازز نشست و گسیختگی خاکریز اصلی بدنه راه آهن است. آب در بدنه مسیر از سه منبع بالقوه نشات می گیرد: بارش، جریانهای سطحی از نواحی مجاور مسیر و جریان آب زیرزمینی. یک سیستم زهکشی کامل باید شامل راه حلهایی برای زهکشی هر سه مورد فوق باشد

تماس با مشاور:۰۹۱۲۴۰۶۵۴۷۱ & 02188005043

کیانا کائید

 https://t.me/ariankhakeiranian

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *