ژئوتکستایل نبافته

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ژئوتکستایل که به آن زمین پارچه، بافته اجرائی، پارچه ساختمانی، فیلتر پارچه ای، پارچه مصنوعی و …گفته میشود، صفحات نفوذ پذیری هستند که از الیاف پلی استر یا پلی پروپیلن بهه دو صورت کلی بافته نشده Nonwoven و بافته شدهWoven ساخته میشود. از این مواد به دلیل داشتن خصوصیاتی  مانند اجرای بسیار سریع، راحت، وزن کم، […]