کاربرد ژئوممبران در صنعت معدن

کاربرد ژئوممبران در صنعت معدن

کاربرد ژئوممبران در صنعت معدن

ژئوممبران از سال ۱۹۷۰ به میزان وسیعی در صنعت معدن کاربرد یافته است. این کاربرد مربوط به آب بندی پدهای هیپ لیچینگ، آب بندی حوضچه های لیچینگ، ساخت حوضچه های تبخیر جهت استحصال نمک و استفاده در سیستم زهکشی تاسیسات و ایزولاسیون محل دفن باطله ها  می باشد. از میان انواع مختلف ژئوممبران، ژئوممبران­های HDPE به دلیل  […]